Restoratiivinen työyhteisösovittelu

Kun organisaatiossa on eripuraa, puhumattomuutta, ristiriitoja
henkilöstön välillä, panettelua, kateutta tai muuta epäasiallista
käytöstä ja kun organisaation omin voimin ei ole pystytty tilannetta
ratkaisemaan on syytä pohtia ulkopuolisen työyhteisösovittelijan
palkkaamista.

Restoratiivisessa sovittelussa ovat mukana kaikki henkilöt
henkilökohtaisesti, jotka ovat osallisina konfliktissa jollain tavalla.
Ihmisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, myötätunto, luottamus ja
anteeksianto ovat keskeisiä arvoja, joita tulee kunnioittaa. Sovittelun
onnistumisen kannalta oleellista on keskinäinen vuoropuhelu, halu
oppia ja inhimillisyyden lisääntyminen. Oleellista on toisen ihmisen
näkökulman ymmärtäminen ja huomion kiinnittäminen tulevaisuuteen.

Sovitteluprosessi

Restoratiivisessa työyhteisösovittelussa on kysymys prosessista, jossa sovittelijan rooli on fasilitoiva. Hän ohjaa prosessia, mutta ristiriidan osapuolet omistavat konfliktin ja he myöskin itse
ratkaisevat sen. Sovittelija tarjoaa puitteet sovun aikaansaamiseksi.

Sovitteluprosessin vaiheet: