Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen


Elämme yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa. Maahanmuutto on yksi tärkeä ratkaisu työvoiman vähenemiseen ja yritysten rekrytointitarpeisiin. Työyhteisön monikulttuurisuus on sekä mahdollisuus että haaste. Huonosti johdettu ja hallitsematon toiminta synnyttää enemmän jännitteitä ja sekaannusta kuin hyötyä työyhteisössä. Monikulttuurinen johtaminen pitää ottaa osaksi operatiivista toimintaa eri sidosryhmät mukaan lukien.


Rekrytointi

Autamme hyödyntämään monikulttuurisuutta rekrytoinnissa:
miten löydät piilevän osaamisen, mitä pitää ottaa huomioon rekrytoinnissa,
miten erilaiset tukimuodot hyödyttävät sekä hakijaa että työnantajaa.Sparraamme orgaanisaatiota monikulttuurisessa rekrytoinnissa ja/tai vastaamme koko rekrytointiprosessista.


Johdon valmennus

Valmennamme monikulttuurisen organisaation johtoa: miten henkilöstö
oppii ymmärtämään toistensa erilaisuuden, miten vältetään klikkiytyminen, miten
osaamisen siirto ja perehdytys hoidetaan uudessa ympäristössä. Järjestämme sekä yksilö- että ryhmävalmennusta coachingin ja mentoroinnin avulla.


Työyhteisösovittelu

Sovittelemme ristiriitoja: Työyhteisösovittelu-sivulla on kuvattu käyttämämme
suomalainen restoratiivinen työyhteisönsovittelu -menettely. Monikulttuurisessa ympäristössä otamme huomioon työyhteisön erityispiirteet.