Esimiesten ja johtajien coaching -palvelu

Työelämän uudet haasteet:

  • Globalisaatio, ilmastonmuutos, kestävän kehityksen vaateet, väestön ikääntyminen, elinkenoelämän rakennemuutos teollisuustyöstä palvelu- ja asiantuntijatyöhön, taloudellinen epävakaus, tarve uusien innovaatioiden aikaansaamisesta
  • Organisaatiorajat ylittävä verkostomallinen toimintatapa, hajautetut organisaatiot (etätyö, mobiilityö, itsenäistä kotoa käsin tehtävää työtä), uusien sukupolvien tuomat haasteet organisaatiokulttuurin muutokselle
  • Tilapäiset, osa- ja määräaikaiset ja projektiluonteiset työsuhteet
  • Uusien teknologioiden tuovat muutokset työskentelytapoihin

Esimiesten ja johtajien haasteet ovat tänä päivänä hyvin moninaisia. Muutokset toimintaympäristössä lisääntyvät. Kiire ja stressin tunne on jokapäiväistä. Haasteiden ja ongelmien kanssa ollaan suhteellisen yksin. Oman esimiehen ja alaisten odotusten täyttäminen ja vuosi vuodelta haastavampien tavoitteiden saavuttaminen tuntuu jopa mahdottomalta.

Kaipaatko luotettavaa sparraajaa, oivaluttajaa, haastajaa, kuuntelijaa?

Olen auttanut lukuisia esimiehiä ja johtajia heidän haasteissaan coachaavalla työotteellani.

Prosessin vaiheet:

  • Oivalluttava alkuhaastattelu, joka on aina ilmainen. Siinä kartoitetaan tilanne ja selvitetään tavoitteet. Lisäksi arvioidaan henkilökemia.
  • Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen
  • Varsinaiset coachingtapaamiset ja niiden välissä tapahtuvat välitehtävät.
  • Prosessin alussa, puolivälissä ja lopussa pidetään kolmikantatapaamiset, joiden tarkoituksena on varmistaa tavoitteisiin pääsyntila ja mahdolliset ympäristön mukanaan tuomat muutokset.

Autan Sinua menestymään! Ota rohkeasti yhteyttä!