Työnteon mielekkyys, työnilo ja tuottavuus

PTC:ssä uskomme, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus menestyä ja kokea oma työnsä merkitykselliseksi. Aina tilanne ei välttämättä ole näin ja tällöin työnilo, tuottavuus, motivaatio ja työhyvinvointi kärsivät. Me autamme erilaisissa työelämän haasteissa johtajia, esimiehiä, asiatuntijoita löytämään yhteinen tavoite ja suunta toiminnalle.

Yrityksen kantavana voimana toimii Marita Salmenautio, joka empaattisella ja energisellä tavalla on sparrannut eri toimialoilla toimivien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden esimiehiä, johtajia ja asiantuntijoita vuodesta 2005 lähtien. Lisäksi Marita on toiminut uracoachina miltei tuhannelle uutta työuraa etsivälle henkilölle.

Nyt haluamme syventää palveluitamme uutta työpaikkaa etsiville uracoaching-asiakkaillemme toimimalla välittäjänä organisaatioiden ja työpaikkaa etsivien huippuammattilaisten välillä.